logo Plusa

Kup telewizję i internet wraz z telewizorem, laptopem lub tabletem*

* Kupując usługi i sprzęt podpisujesz umowę na usługi telekomunikacyjne telewizji z Cyfrowym Polsatem S.A. oraz umowę na usługi telekomunikacyjne internetu i umowę na telewizor, laptop lub tablet w ofercie "PLAN ZERO 5.0" z Polkomtel sp. z o.o.

Włącz dodatkowy rabat smartDOM jeśli masz już telefon w Plusie
Ceny uwzględniają rabat 25 zł za smartDOM i 10 zł za e-fakturę
Ceny uwzględniają rabat 35 zł za smartDOM i 10 zł za e-fakturę
Pakiet S - 51 kanałów, cena 2010 zł/mies.

Na start pełna oferta TV przez 1 miesiąc bez opłat

 • Kanały z pakietu L wraz z Pakietami Premium przez 1 miesiąc za darmo
 • 0 zł w pierwszym miesiącu
Dekoder polsat box | 4K lite z opłatą jednorazową 49 zł
Internet 5G 120 GB, cena 25 zł/mies.
 • Abonament 50 zł z rabatem 10 zł za e‑fakturę
 • 120 GB, po wykorzystaniu pakietu transfer spada do 1 Mb/s
 • 0 zł przez 1 miesiąc umowy
 • Internet 5G w cenie abonamentu
Router Huawei 5G CPE Pro 2 z opłatą jednorazową 1 zł + 44 zł x 36 rat
114 zł/mies. 89 zł/mies. Cena zawiera rabaty za e-fakturę i smartDOM
114 zł/mies. 79 zł/mies. Cena zawiera rabaty za e-fakturę i smartDOM
Pakiet M - 73 kanały, cena 3020 zł/mies.

Na start pełna oferta TV przez 1 miesiąc bez opłat

 • Kanały z pakietu L wraz z Pakietami Premium przez 1 miesiąc za darmo
 • 0 zł w pierwszym miesiącu
 • Kanały w promocji na 24 miesiące: Nickelodeon, Nick Jr., Nicktoons, Teen Nick, Cinemax, Cinemax2
 • Oglądaj wybrane programy nawet 7 dni od emisji
 • Oglądaj TV na urządzeniach mobilnych
Dekoder polsat box | 4K lite z opłatą jednorazową 49 zł
Internet 5G 120 GB, cena 25 zł/mies.
 • Abonament 50 zł z rabatem 10 zł za e‑fakturę
 • 120 GB, po wykorzystaniu pakietu transfer spada do 1 Mb/s
 • 0 zł przez 1 miesiąc umowy
 • Internet 5G w cenie abonamentu
Router Huawei 5G CPE Pro 2 z opłatą jednorazową 1 zł + 44 zł x 36 rat
124 zł/mies. 99 zł/mies. Cena zawiera rabaty za e-fakturę i smartDOM
124 zł/mies. 89 zł/mies. Cena zawiera rabaty za e-fakturę i smartDOM
Pakiet L 131 kanałów, cena 6050 zł/mies.

Na start pełna oferta TV przez 1 miesiąc bez opłat

 • Pakiety Premium przez 1 miesiąc za darmo
 • 0 zł w pierwszym miesiącu
 • Kanały w promocji na 24 miesiące: Cinemax, Cinemax2
 • Oglądaj TV na urządzeniach mobilnych
Dekoder polsat box | 4K z opłatą jednorazową 49 zł
Internet 5G 120 GB, cena 25 zł/mies.
 • Abonament 50 zł z rabatem 10 zł za e‑fakturę
 • 120 GB, po wykorzystaniu pakietu transfer spada do 1 Mb/s
 • 0 zł przez 1 miesiąc umowy
 • Internet 5G w cenie abonamentu
Router Huawei 5G CPE Pro 2 za 1 zł
(opłata jednorazowa) + 44 zł x 36 rat
154 zł/mies. 129 zł/mies. Cena zawiera rabaty za e-fakturę i smartDOM
154 zł/mies. 119 zł/mies. Cena zawiera rabaty za e-fakturę i smartDOM
Dotyczy wybranych wariantów ofert. Warunkiem skorzystania z Programu smartDOM i otrzymania Rabatu jest zachowanie warunków Programu oraz wyrażenie zgody na przekazywanie danych pomiędzy Cyfrowym Polsatem S.A. a Polkomtelem Sp. z o.o. Szczegóły w Regulaminie programu „smartDOM 5 – Telewizja, Internet, Telefon" dostępnym na: polsatbox.pl

Promocja dla nowych Klientów telewizji satelitarnej przy umowach z Pakietem S za 20 zł/mies. (10 zł/mies. z rabatem smartDOM), Pakietem M za 30 zł/mies. (20 zł/mies. z rabatem smartDOM) lub Pakietem L za 60 zł/mies. (50 zł/mies. z rabatem smartDOM). „Bez opłat" nie dotyczy opłaty jednorazowej za aktywację dekodera oraz opłat za Internet. Liczba kanałów uwzględnia kanały niegwarantowane, w tym promocyjne. „Z opłatą 49 zł"– opłata uiszczana przy podpisaniu umowy, dotyczy aktywacji i udostępnienia dekodera. Szczegóły w Warunkach Oferty i Regulaminie, dostępnych u Sprzedawców i na polsatbox.pl.
Zamknij

Formularz kontaktowy

Skontaktujemy się z Tobą i dopasujemy ofertę do Twoich potrzeb.

Oświadczam, że zatwierdzając formularz potwierdzam pełnoletność.

Administratorem danych osobowych jest Cyfrowy Polsat S.A. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wskazanym w treści wyrażonej zgody, w celu obsługi procesów wewnętrznych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, obsługi postępowań cywilnych i egzekucyjnych, administracyjnych, karnych oraz w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, sprzeciwu, sprostowania oraz cofnięcia zgód w każdym czasie.
Pełne informacje na temat przetwarzania danych osobowych

Kto będzie przetwarzał dane osobowe i jak się z nim skontaktować

  1. CYFROWY POLSAT S.A., ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować telefonicznie do Centrum Obsługi Klienta (tel. 22 212 72 22), pisemnie na adres: Cyfrowy Polsat S.A., ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, pocztą elektroniczną na adres kontakt@cyfrowypolsat.pl, a także pisemnie lub ustnie do protokołu w Punkcie sprzedaży (obsługi).
  2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować: telefonicznie pod numerem 022-426-19-30, elektronicznie na adres iod@cyfrowypolsat.pl lub pisemnie na ww. adres siedziby administratora z dopiskiem "Inspektor ochrony danych".

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

  3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne aby Cyfrowy Polsat mógł przedstawić osobie zainteresowanej ofertę lub informację dotyczącą usług i produktów Cyfrowego Polsatu lub innych podmiotów.
  4. Dane osobowe są przetwarzane:

  a) w celu wskazanym w treści wyrażonej zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

  b) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów CYFROWEGO POLSATU lub strony trzeciej, takich jak obsługa procesów wewnętrznych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, obsługa postępowań cywilnych i egzekucyjnych, administracyjnych, karnych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

  c) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Komu dane osobowe będą przekazywane

  5. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, w tym partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne, innym podwykonawcom w zakresie obsługi klienta, marketingu, podmiotom uprawionym na podstawie przepisów prawa, spółkom z Grupy Cyfrowy Polsat.
  6. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdy państwa/organizacje te na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zostały uznane za zapewniające adekwatny stopień ochrony danych osobowych do stopnia ochrony obowiązującego na Europejskim Obszarze Gospodarczym lub pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, które mogą polegać na skorzystaniu z wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub klauzul umownych dopuszczonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a ich kopie można uzyskać na wniosek złożony w sposób wskazany w pkt 1 powyżej.

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane

  7. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celu określonego w zgodzie lub do momentu cofnięcia zgody, w zależności od tego co nastąpi wcześniej, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych.

Jakie prawa przysługują w odniesieniu do danych osobowych

  8. Przysługuje Pani/Panu prawo sprostowania danych, dostępu do danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych dostarczonych administratorowi.
  9. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora lub podmiotu trzeciego, w tym profilowania, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
  10. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody - przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło przed wycofaniem zgody.
  11. Powyższe żądania i oświadczenia należy składać w sposób wskazany w pkt 1 powyżej.

Gdzie można złożyć skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych

  12. Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Do przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisów i portali internetowych ma zastosowanie Polityka Prywatności.

Klauzula informacyjna do pobrania
Wyślij »

Dziękujemy za wypełnienie formularza

W najbliższym czasie skontaktuje się z Tobą nasz konsultant w celu przedstawienia oferty.

W międzyczasie

Zobacz naszą ofertę Przejdź do strony głównej