UDOGODNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Cyfrowy Polsat wychodzi naprzeciw potrzebom swoich klientów i ułatwia kontakt z Doradcami w Punktach Sprzedaży.

Udogodnienia:
Osoby głuche

mają możliwości skorzystania z pośrednictwa tłumacza polskiego języka migowego przy każdym temacie obsługowym. Wystarczy zgłosić się do wybranego Punktu Sprzedaży, gdzie zostanie wyznaczony termin spotkania z udziałem tłumacza.
Osoby słabosłyszące korzystające z aparatów słuchowych

mają możliwość skorzystania z systemu wspomagania słuchu tzw. pętli indukcyjnej. Dzięki temu klient będzie mógł słyszeć nawet w trudnych warunkach.
Osoby z upośledzeniem narządu ruchu

mają możliwość korzystania z naszych Punktów Sprzedaży, które są pozbawione barier architektonicznych.
Lista Punktów Sprzedaży z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych znajduje się tutaj