UDOGODNIENIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Cyfrowy Polsat wychodzi naprzeciw potrzebom swoich klientów i ułatwia kontakt z Doradcami w Punktach Sprzedaży.

Udogodnienia:

Osoby głuche

Osoby głuche

mają możliwość skorzystania z usługi tłumacza polskiego języka migowego. Usługa dostępna jest w wybranych punktach sprzedaży. Dodatkowo klient może też połączyć się z wybraną placówką poprzez stronę www.tlumacz.migam.org. Zaproszenie do Punktów Sprzedaży w języku migowym:

Osoby słabosłyszące korzystające z aparatów słuchowych

Osoby słabosłyszące korzystające z aparatów słuchowych

mają możliwość skorzystania z systemu wspomagania słuchu tzw. pętli indukcyjnej. Dzięki temu klient będzie mógł słyszeć nawet w trudnych warunkach.

Osoby z upośledzeniem narządu ruchu

Osoby z upośledzeniem narządu ruchu

mają możliwość korzystania z naszych Punktów Sprzedaży, które są pozbawione barier architektonicznych.

Lista Punktów Sprzedaży z udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się tutaj