Dlaczego HBO GO?

 • Bogaty wybór z ponad 800 filmów, 300 seriali i 200 dokumentów
 • Bajki, animacje i filmy dla najmłodszych
 • Co tydzień premiery największych hitów filmowych
 • Pełne sezony kultowych seriali z oferty HBO
 • Rozrywka dla całej rodziny z funkcją kontroli rodzicielskiej
 • Możliwość podłączenia do 5 różnych urządzeń
 • Prosty w obsłudze internetowy serwis wideo na żądanie

Jak zamówić HBO GO?

 • Przedłuż umowę
 • Przetestuj pakiet HBO + HBO GO

Podaj swój numer, a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą w celu realizacji zamówienia

Oświadczam, że zatwierdzając formularz potwierdzam pełnoletność.

Administratorem danych osobowych jest Cyfrowy Polsat S.A. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wskazanym w treści wyrażonej zgody, w celu obsługi procesów wewnętrznych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, obsługi postępowań cywilnych i egzekucyjnych, administracyjnych, karnych oraz w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, sprzeciwu, sprostowania oraz cofnięcia zgód w każdym czasie.
Pełne informacje na temat przetwarzania danych osobowych

Kto będzie przetwarzał dane osobowe i jak się z nim skontaktować

  1. CYFROWY POLSAT S.A., ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO"). Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować telefonicznie do Centrum Obsługi Klienta (tel. 22 212 72 22), pisemnie na adres: Cyfrowy Polsat S.A., ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, pocztą elektroniczną na adres kontakt@cyfrowypolsat.pl, a także pisemnie lub ustnie do protokołu w Punkcie sprzedaży (obsługi).
  2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować: telefonicznie pod numerem 022-426-19-30, elektronicznie na adres iod@cyfrowypolsat.pl lub pisemnie na ww. adres siedziby administratora z dopiskiem „Inspektor ochrony danych".

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

  3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne aby Cyfrowy Polsat mógł przedstawić osobie zainteresowanej ofertę lub informację dotyczącą usług i produktów Cyfrowego Polsatu lub innych podmiotów.
  4. Dane osobowe są przetwarzane:

  a) w celu wskazanym w treści wyrażonej zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

  b) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów CYFROWEGO POLSATU lub strony trzeciej, takich jak obsługa procesów wewnętrznych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, obsługa postępowań cywilnych i egzekucyjnych, administracyjnych, karnych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

  c) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Komu dane osobowe będą przekazywane

  5. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, w tym partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne, innym podwykonawcom w zakresie obsługi klienta, marketingu, podmiotom uprawionym na podstawie przepisów prawa, spółkom z Grupy Cyfrowy Polsat.
  6. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdy państwa/organizacje te na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zostały uznane za zapewniające adekwatny stopień ochrony danych osobowych do stopnia ochrony obowiązującego na Europejskim Obszarze Gospodarczym lub pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, które mogą polegać na skorzystaniu z wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub klauzul umownych dopuszczonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a ich kopie można uzyskać na wniosek złożony w sposób wskazany w pkt 1 powyżej.

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane

  7. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celu określonego w zgodzie lub do momentu cofnięcia zgody, w zależności od tego co nastąpi wcześniej, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych.

Jakie prawa przysługują w odniesieniu do danych osobowych

  8. Przysługuje Pani/Panu prawo sprostowania danych, dostępu do danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych dostarczonych administratorowi.
  9. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora lub podmiotu trzeciego, w tym profilowania, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
  10. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody - przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło przed wycofaniem zgody.
  11. Powyższe żądania i oświadczenia należy składać w sposób wskazany w pkt 1 powyżej.

Gdzie można złożyć skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych

  12. Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Do przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisów i portali internetowych ma zastosowanie Polityka Prywatności.

Klauzula informacyjna do pobrania
 • Przetestuj pakiet HBO + HBO GO

Sprawdź dostępne oferty dla Nowych Klientów, z kanałami HBO i serwisem HBO GO.

Telewizja internetowa

Telewizja internetowa

Sprawdź
Telewizja satelitarna

Telewizja satelitarna

Sprawdź
Telewizja kablowa

Telewizja kablowa

Sprawdź

HBO GO KIDS zaprasza!

Bajki i filmy dla najmłodszych widzów!
Wejdź do świata rozrywki dla całej rodziny!

NOWY SPOSÓB REJESTRACJI I LOGOWANIA DO HBO GO NA URZĄDZENIACH MOBILNYCH I WWW od 15.09.2020r.
Zmiana nie wpływa na korzystanie z usługi HBO GO na dekoderach.

Uwaga: osoby wykorzystujące do autoryzacji login i hasło iPolsat Box będą musiały dokonać ponownej rejestracji.

Jak zarejestrować się w serwisie HBO GO? To proste!

KROK 1
Na stronie hbogo.pl w prawym górnym rogu wybierz REJESTRACJA

KROK 2
W kolejnym kroku kliknij na ZAREJESTRUJ SIĘ DANYMI OD OPERATORA

KROK 3
Z listy dostępnych operatorów wybierz Polsat Box

KROK 4
Dalej postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie. Podczas zakładania konta ustalisz nowy login i hasło do usługi.

Do rejestracji potrzebne będą numer karty dekodera (12 cyfr) oraz kod autoryzacyjny (5 cyfr).

Do 21  listopada 2020 będzie można zalogować się do serwisu HBO GO za pomocą loginu i hasła iPolsat Box.
Od 22 listopada 2020 do logowania niezbędne będzie użycie loginu i hasła ustalonego podczas rejestracji do usługi

Jak oglądać?

Dekoder

 1. Podłącz dekoder do Internetu za pomocą kabla Ethernet.
 2. Na pilocie wciśnij przycisk "menu".
 3. Wybierz HBO GO i zatwierdź OK.

Laptop lub PC

 1. Wejdź na hbogo.pl
 2. Wybierz CP
 3. Zarejestruj się podając numer karty dekodera oraz kod autoryzacyjny. Dane znajdziesz w iPolsat Box.

Tablet lub smartfon

 1. Pobierz aplikację HBO GO.
 2. Na pulpicie Twojego urządzenia pojawi się ikonka HBO GO.
 3. Po uruchomieniu aplikacji HBO GO kliknij "Zaloguj" i wybierz z listy operatorów Cyfrowy Polsat.
 4. Zarejestruj się podając numer karty dekodera oraz kod autoryzacyjny. Dane znajdziesz w iPolsat Box.

Smart TV

 1. Pobierz aplikację HBO GO ze sklepu z aplikacjami.
 2. Uruchom ją i postępuj zgodnie z instrukcjami.