Telewizja satelitarna

Masz już telewizję satelitarną w Cyfrowym Polsacie? Przedłuż umowę

Wybierz podstawowy pakiet kanałów TV:

{{ channels[0].number }} kanałów TV
Rodzinny HD + Cinemax HD
20 zł/mies.
0 zł przez 3 mies.
{{ channels[1].number }} kanałów TV
Familijny Max HD + Cinemax HD + Film HD + Sport HD
60 zł/mies.
0 zł przez 3 mies.

Czy chcesz skorzystać z usług lub pakietów: Polsat Sport Premium, ELEVEN SPORTS HD, HBO HD, HBO GO, Ekstraklasa lub Rozrywka HD (kanały 18+)?

Tak
Zaznacz, aby wybrać

Zaznacz, które usługi Cie interesują i naciśnij przycisk "Dalej"

Nie

Wybierz:

{{ decoders2[decoder].name }}
{{ decoders2[decoder].slug }}
+ {{ offers[chosenOffer].prices[decoder].monthly }} zł
miesięcznie
+ {{ offers[chosenOffer].prices[decoder].once }} zł
jednorazowo za udostępnienie urządzenia
 • {{item}}

Wybierz:

{{ decoders2[decoder].name }}
{{ decoders2[decoder].slug }}
 • {{item}}
Usługa Multiroom HD jest niedostępna dla modułu CAM CI+

Czy chcesz skorzystać z usługi Multiroom HD?

Wybierając Multiroom HD będziesz mógł cieszyć się tym samym pakietem kanałów nawet na czterech telewizorach.

Tak
Zaznacz, aby dobrać dekodery dodatkowe w jakości HD

Autoryzacja usługi odbywa się automatycznie poprzez sieć Wi-Fi.

Nie

Czy potrzebujesz anteny lub montażu?

Nie
Potrzebuję tylko anteny
+ {{ currentAntenaPrice }} zł
jednorazowo

Zestaw antenowy przeznaczony do wykonania instalacji antenowej. Zawiera czaszę, akcesoria instalacyjne, instrukcję montażu oraz konwerter Unicable (dla dekoderów Evobox PVR i Evobox HD) lub TWIN (dla pozostałych dekoderów).

Potrzebuję anteny i montażu
+ 5 zł
miesięcznie
+ {{ currentMontazPrice }} zł
jednorazowo

Wykwalifikowany pracownik zamontuje i optymalnie skonfiguruje zestaw antenowy.

Umowa na 24 miesiące {{ animatedPrice }} suma opłat miesięcznych {{ decoders2[chosenDecoder].name }} {{ offers[chosenOffer].prices[chosenDecoder].once }} zł jednorazowo u kuriera {{ decoders2[chosenDecoder].name }} + 1 dodatkowy dekoder {{ offers[chosenOffer].prices[chosenDecoder].once + 29 }} zł jednorazowo u kuriera {{ decoders2[chosenDecoder].name }} + 2 dodatkowe dekodery {{ offers[chosenOffer].prices[chosenDecoder].once + 58 }} zł jednorazowo u kuriera {{ decoders2[chosenDecoder].name }} + 3 dodatkowe dekodery {{ offers[chosenOffer].prices[chosenDecoder].once + 87 }} zł jednorazowo u kuriera {{ currentAntenaPrice }} zł za antenę {{ currentMontazPrice }} zł za antenę i montaż
Twój pakiet TV: Rodzinny HD + Cinemax HD Familijny Max HD + Cinemax HD + Film HD + Sport HD + Polsat Sport Premium + ELEVEN SPORTS HD + HBO HD i HBO GO + Rozrywka HD + Ekstraklasa + Multiroom HD (1 pokój dodatkowy) + Multiroom HD (2 pokoje dodatkowe) + Multiroom HD (3 pokoje dodatkowe)
3 miesiące za 0 zł
+ ELEVEN SPORTS HD + HBO HD i HBO GO + Rozrywka HD
1 miesiąc za 0 zł
ON THE GO 0 zł/mies.
Dostawa kurierem 0 zł
Opłata aktywacyjna 0 zł
Pakiet VOD przez 3 mies. bez opłat, potem za 10 zł/mies. Możliwość wyłączenia po okresie promocji.
28 kanałów przez 3 mies. bez opłat, potem za 20 zł/mies. Możliwość wyłączenia po okresie promocji.
W smartDOM taniej!

10 zł mniej za każdą kolejną usługę.
Rabat naliczany automatycznie, od drugiego rachunku, po podpisaniu umowy.

Umowa na 24 miesiące {{ animatedPrice }}zł / miesięcznie {{ collatedSinglePrice }} zł jednorazowo
{{detailsDecoder.name}}
 • 14 dni na zwrot
 • Płatność gotówką przy odbiorze
 • Darmowa dostawa zwykle w ciągu 1-3 dni
Zamknij

Wybrałeś pakiet TV

 • Zostaw numer telefonu, a nasz konsultant zadzwoni do Ciebie.
 • Podczas rozmowy potwierdzi szczegóły zamówienia i przesyłki.
 • Jeśli jesteś zainteresowany, będziesz mógł zamówić do tego Internet LTE z rabatem smartDOM.

Zamów

Zostaw numer, a nasz konsultant zadzwoni do Ciebie aby doprecyzować ofertę.

Oświadczam, że zatwierdzając formularz potwierdzam pełnoletność.

Administratorem danych osobowych jest Cyfrowy Polsat S.A. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wskazanym w treści wyrażonej zgody, w celu obsługi procesów wewnętrznych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, obsługi postępowań cywilnych i egzekucyjnych, administracyjnych, karnych oraz w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, sprzeciwu, sprostowania oraz cofnięcia zgód w każdym czasie.
Pełne informacje na temat przetwarzania danych osobowych

Kto będzie przetwarzał dane osobowe i jak się z nim skontaktować

  1. CYFROWY POLSAT S.A., ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO"). Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować telefonicznie do Centrum Obsługi Klienta (tel. 22 212 72 22), pisemnie na adres: Cyfrowy Polsat S.A., ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, pocztą elektroniczną na adres kontakt@cyfrowypolsat.pl, a także pisemnie lub ustnie do protokołu w Punkcie sprzedaży (obsługi).
  2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować: telefonicznie pod numerem 022-426-19-30, elektronicznie na adres iod@cyfrowypolsat.pl lub pisemnie na ww. adres siedziby administratora z dopiskiem „Inspektor ochrony danych".

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

  3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne aby Cyfrowy Polsat mógł przedstawić osobie zainteresowanej ofertę lub informację dotyczącą usług i produktów Cyfrowego Polsatu lub innych podmiotów.
  4. Dane osobowe są przetwarzane:

  a) w celu wskazanym w treści wyrażonej zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

  b) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów CYFROWEGO POLSATU lub strony trzeciej, takich jak obsługa procesów wewnętrznych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, obsługa postępowań cywilnych i egzekucyjnych, administracyjnych, karnych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

  c) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Komu dane osobowe będą przekazywane

  5. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, w tym partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne, innym podwykonawcom w zakresie obsługi klienta, marketingu, podmiotom uprawionym na podstawie przepisów prawa, spółkom z Grupy Cyfrowy Polsat.
  6. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdy państwa/organizacje te na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zostały uznane za zapewniające adekwatny stopień ochrony danych osobowych do stopnia ochrony obowiązującego na Europejskim Obszarze Gospodarczym lub pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, które mogą polegać na skorzystaniu z wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub klauzul umownych dopuszczonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a ich kopie można uzyskać na wniosek złożony w sposób wskazany w pkt 1 powyżej.

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane

  7. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celu określonego w zgodzie lub do momentu cofnięcia zgody, w zależności od tego co nastąpi wcześniej, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych.

Jakie prawa przysługują w odniesieniu do danych osobowych

  8. Przysługuje Pani/Panu prawo sprostowania danych, dostępu do danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych dostarczonych administratorowi.
  9. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora lub podmiotu trzeciego, w tym profilowania, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
  10. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody - przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło przed wycofaniem zgody.
  11. Powyższe żądania i oświadczenia należy składać w sposób wskazany w pkt 1 powyżej.

Gdzie można złożyć skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych

  12. Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Do przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisów i portali internetowych ma zastosowanie Polityka Prywatności.

Klauzula informacyjna do pobrania
Wyślij » Uwaga! Wysłanie zamówienia online nie skutkuje zawarciem umowy.
Umowa jest pisemna i zostanie dostarczona kurierem i przysługuje od niej prawo odstąpienia.

Dziękujemy za wypełnienie formularza

W najbliższym czasie skontaktuje się z Tobą nasz konsultant w celu przedstawienia oferty.

W międzyczasie

Zobacz naszą ofertę Przejdź do strony głównej